Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna


Rodzice zainteresowani uzyskaniem

 wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla swoich dzieci

mogą zgłaszać się do:

PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POZNAŃ -JEŻYCE

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel. 61 639 76 66

Skip to content