Współpraca z rodzicami

Przedszkole to nie tylko dzieci i nauczyciele, ale także Wy – Rodzice.

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Naszym celem jest wypracowanie pozytywnych relacji pomiędzy przedszkolem, a rodzicami, by współpraca układała się jak najlepiej.  Zależy nam, by rodzice dostawali rzetelne i regularne informacje na temat swoich dzieci.
Proponujemy:
•    rozmowy indywidualne z wychowawczyniami (według ustalonego harmonogramu dyżurów);
•    spotkania z rodzicami (zebrania informacyjne, zajęcia otwarte i pokazowe, spotkania z okazji świąt i uroczystości przedszkolnych);
•    „Kącik dla Rodziców” (tablica informacyjna w holu przedszkola, na której znajdują się aktualności i ciekawostki rodziców);
•    gazetki informacyjne poszczególnych grup (tablice, na których umieszczane są wytwory dzieci oraz informacje dotyczące poszczególnych grup;
•    „Kącik Rady Rodziców”;
•    spotkania ze specjalistami;
•    gazetka „W naszym przedszkolu”;
•    kontakt e-mail (za pomocą oficjalnego e-maila przedszkola).

Skip to content