Rozkład zajęć i godziny pracy placówki

1)     Zajęcia poranne:

– zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, pomoc dzieci w przygotowywaniu materiałów do zajęć, praca indywidualna;

– godz. 8:40 – śniadanie.

2)     Zajęcia przedpołudniowe

–  zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, zajęcia rytmiczne, zabawy swobodne, czynności samoobsługowe;

– obiad : godz. 11:30 – 3- i 4-latki; godz. 11:40 – 5- i 6-latki;

 3)     Zajęcia popołudniowe:

– różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne.

– podwieczorek :godz. 14:30 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla poszczególnych grup szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach pracy poszczególnych oddziałów.

Przedszkole czynne jest w godz. od 6:00 do 17:00. 

Skip to content